வெற்றிக்கதைகள் -13


வெற்றிக்கதைகள் 13. பெரிதாகப் பார்க்க படத்தின்மேல் க்ளிக்கவும்.

உற்பத்தி 15,000 கோடி, வரி 3,000 கோடி

No comments: